Kengreal

Terapötik Sınıf: Trombosit Agregasyon İnhibitörü

Kengreal için kullanır

Farmakolojik Sınıf: ADP’ye Bağlı Agregasyon İnhibitörü

Kalp krizi veya inme, kalpteki veya beyindeki bir kan damarı bir kan pıhtısı tarafından bloke edildiğinde ortaya çıkabilir. Cangrelor, kandaki bazı hücrelerin bir araya toplanmasını önleyerek zararlı bir kan pıhtı oluşma ihtimalini azaltır. Cangrelor’un bu etkisi bazı insanlarda ciddi kanama şansını da artırabilir.

Bu ilaç sadece doktorunuz tarafından veya doktorunuzun gözetiminde verilecektir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Çocuk nüfusunda cangrelor enjeksiyonunun yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda cangrelor enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi.

Kengreal’i Kullanmadan Önce

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hemşire veya başka eğitimli bir sağlık uzmanı size bu ilacı hastanede verecektir. Bu ilaç damalarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir. PCI başlangıcından önce verilir.

Bu ilacı alırken doktorunuzun sizi yakından kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmek ve istenmeyen etkileri kontrol etmesini sağlayacaktır. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Bu ilaç kanama ve morarma şansınızı artırabilir. Alışılmadık bir kanama veya morarma, siyah, katran dışkısı, idrar veya dışkıda kan görürseniz veya cildinizde kırmızı lekeler tespit ederseniz hemen doktorunuza danışın.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Perkütan Koroner Girişim Plavix, klopidogrel, Integrilin, bivalirudin, Anjiyomax, eptifibatid, cangrelor

Kengreal’in Doğru Kullanımı

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Kengreal destek grubuna katılın.

Kengreal’i Kullanırken Önlemler

Kengreal Yan Etkileri

Kengreal (cangrelor)